skip to Main Content
Verstoorde Arbeidsrelaties? Hoe Mediation Helpt

Verstoorde arbeidsrelaties? Hoe mediation helpt

Problemen op de werkvloer

U wilt het natuurlijk voorkomen, problemen op de werkvloer en verstoorde relaties, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. In ieder bedrijf kunnen zich conflictsituaties voordoen. Om te voorkomen dat een conflict uit de hand loopt kan er een techniek genaamd mediation gebruikt worden. Hiermee wordt verdere escalatie van de situatie voorkomen.

Wat is mediation?

Het is heel goed mogelijk dat u een keer in een conflictsituatie terecht komt op de werkvloer. Het is dan voor u als werkgever of leidinggevende belangrijk om deze situatie op een nette manier op te lossen. Mediation is de ideale manier om verstoorde arbeidsrelaties bespreekbaar te maken. Mediation is simpelweg het oplossen van een conflict onder professionele begeleiding. Het is daarbij niet nodig om naar de rechter te stappen. Volgens onderzoek van onder andere het Juridisch Loket blijkt dat het conflict in tweederde van de gevallen al binnen vijftien weken opgelost is. In meer dan driekwart van de onderzochte gevallen zijn beide partijen na afloop tevreden. Wanneer beide partijen bereid zijn om het conflict op een goede manier af te handelen, is mediation de aangewezen werkwijze.

Vragen die behandeld worden

Wanneer mediation ingezet wordt in een conflictsituatie, wordt het probleem aangepakt aan de hand van een aantal vragen. Voorbeelden van deze vragen zijn:

  • Wat is het probleem precies?
  • Wat zijn de feiten en wat zijn de emoties in de situatie?
  • Wat zijn de individuele belangen, en welke belangen zijn op iedereen van toepassing?
  • Naar welk doel willen de partijen werken?
  • Welke afspraken kunnen we maken, hoe leggen we die vast, en hoe zorgen we ervoor dat alle partijen de afspraken na kunnen komen?

Een mediator inschakelen

Bevindt u zich in een conflictsituatie op de arbeidsvloer, bijvoorbeeld met een van uw werknemers? Mediation is de oplossing! Een professionele mediator kan het gesprek leiden, en weet hoe het proces het soepelst verloop. Door gebruik te maken van mediation zorgt u ervoor dat de situatie niet verder escaleert, en dat u en uw medewerker het conflict op een goede manier kunnen oplossen.

Back To Top